ΣΚΟΠΟΣ

Ο Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Δήμων Πύργου, Αρχαίας Ολυμπίας και Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας συστάθηκε Με το ΦΕΚ 1959/2-9-2011 για τη διαχείριση του έργου: Δίκτυο Ύδρευσης Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Ηλείας από τον Ερύμανθο ποταμό.

Σκοπός του Συνδέσμου είναι η λήψη, η επεξεργασία και η εκκαθάριση πόσιμου νερού από τον Ερύμανθο ποταμό και η διοχέτευση του νερού μέσω του δικτύου του στα δίκτυα των δύο Δήμων που εξυπηρετούνται στην παρούσα χρονική φάση, δηλαδή του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας και του Δήμο Πύργου. Από εκεί οι δύο Δήμοι μέσω των αντίστοιχων Δ.Ε.Υ.Α. διοχετεύουν το νερό στους πολίτες/ καταναλωτές.

Υπάρχει πρόβλεψη ώστε στο μέλλον να ενταχθούν κι άλλοι Δήμοι της Π.Ε. Ηλείας.