ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

  Ο Σύνδεσμος διαχειρίζεται το Διυλιστήριο Πόσιμου Νερού δυναμικότητος 1.400m³/ώρα που βρίσκεται στον Ερύμανθο ποταμό και συγκεκριμένα στην Τ.Κ. Βασιλακίου Δήμου Αρχ. Ολυμπίας επί του δρόμου Αρχαία Ολυμπία –Βασιλάκι – Τρίπολη [ΕΟ74].

Παράλληλα, διαθέτει δεξαμενή αποθήκευσης καθαρού νερού στην Τ.Κ. Βασιλακίου, πιεζοθραυστικό φρεάτιο στην Τ.Κ. Λούβρου καθώς και δίκτυο μεταφοράς πόσιμου νερού σε Πύργο και Αρχαία Ολυμπία εκτεταμένου μήκους περί τα 40χλμ.