ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 Πρόεδρος: Κοτσώνης Νικόλαος (Δημοτικός

Σύμβουλος Πύργου)

Αντιπρόεδρος: Μαρούντας Νικόλαος (Δημοτικός
Σύμβουλος Αρχαίας Ολυμπίας )

Μέλη ΔΣ:

Αλικάκη –Τζανέτου Σπυριδούλα  (Δημοτική Σύμβουλος Πύργου)

Κατελούζος Νικόλαος (Δημοτικός Σύμβουλος Πύργου)

Κοροβέσης Νικόλαος  (Περιφερειακός Σύμβουλος  Π.Δ.Ε.)

Κουσκουρή Αθανασία (Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Δ.Ε.)

Μπίλια Μαρία (Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Δ.Ε.)

Μπιλίρης Χρήστος  (Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Δ.Ε.)

 

 

          ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Κοτσώνης Νικόλαος

Τακτικά Μέλη:

Μαρούντας Νικόλαος

Κατελούζος Νικόλαος

 

Αναπληρωματικό Μέλος:

 

Αλικάκη –Τζανέτου Σπυριδούλα