ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

Αποκαταστάθηκε η βλάβη στον αγωγό υδροδότησης μετά τη σημερινή προκαθορισμένη διακοπή νερού. Στις 18:00 τέθηκε εκ νέου σε λειτουργία το δίκτυο.στις απομακρυσμένες κοινότητες θα επανέλθει λίγο αργότερα η ύδρευση λόγω μεγάλης απόστασης.

Ζητάμε και πάλι συγνώμη για την ταλαιπωρία και ευχαριστούμε για την κατανόηση σας